Marcinie, Pana spotkałeś w bramie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Marcinie, Pana spotkałeś w bramie, * drżącego z zimna i ludzkiej wzgardy, * więc Go połową okryłeś płaszcza, * ogrzałeś sercem spragnionym Boga.
2. Szukając Pana, oddałeś wszystko * i opuściłeś ułudę świata, * a On cię wezwał, byś braciom służył * i ukazywał im dobroć Jego.
3. Widziałeś Pana w świetlistym blasku, * gdy On, posłuszny twojemu słowu, * na ołtarz zstąpił, by karmić głodnych * swą obecnością we Krwi i Ciele.
4. Wzywałeś Pana w godzinie śmierci, * poddany woli swojego Stwórcy, * gotowy umrzeć, lecz żyć też gotów * ku pożytkowi owczarni Bożej.
5. A teraz jesteś na zawsze z Panem, * i nic nie zdoła rozłączyć obu, * gdyż Pan i sługa stanowią jedno * przez miłość Pana i wierność sługi.
6. Wielbimy Ciebie, Wcielony Boże, * i Twego Ojca, i Ducha Prawdy, * a Ty nas okryj zbawienia płaszczem * i swym pokojem napełnij dusze. Amen.

1. Marcinie, Pana spotkałeś w bramie, drżącego z zimna i ludzkiej wzgardy, więc Go połową okryłeś płaszcza, ogrzałeś sercem spragnionym Boga.

2. Szukając Pana, oddałeś wszystko i opuściłeś ułudę świata, a On Cię wezwał, byś braciom służył i ukazywał im dobroć Jego.

3. Widziałeś Pana w świetlistym blasku, gdy On posłuszny Twojemu słowu, na ołtarz zstąpił, by karmić głodnych swą obecnością we Krwi i Ciele.

4. Wzywałeś Pana w godzinie śmierci, poddany woli swojego Stwórcy, gotowy umrzeć, lecz żyć też gotów ku pożytkowi owczarni Bożej.

5. A teraz jesteś na zawsze z Panem, i nic nie zdoła rozłączyć obu, gdyż Pan i sługa stanowią jedno przez miłość Pana i wierność sługi.

6. Wielbimy Ciebie, Wcielony Boże, i Twego Ojca i Ducha Prawdy, a Ty nas okryj zbawienia płaszczem i swym pokojem napełnij dusze.