Z nadmiaru miłości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Z nadmiaru miłości do Boga i do ludzi * oddałaś swe życie przedziwnym Bożym sprawom, * w najprostszych posługach, w codziennym szarym trudzie * znalazłaś Chrystusa, Anielo Salawo!
Refren: Módl się za nami, gdy nas praca nuży, * byśmy jak ty umieli kochać i służyć!
2. Gdy świat szukał sławy i kazał piąć się wyżej, * ty chciałaś pozostać pokorną i ubogą * i szłaś roz-modlona przez trudy i przez krzyże * z ubogim Chrystusem ewangeliczną drogą. Ref.
3. Anielo Salawo, tyś życiem swym dowiodła, * że warto być dobrym, bo tylko to się liczy. * O miłość tę dla nas proś Boga w twoich modłach! * Z nią będziem mieć wszystko, a bez niej będziem ni-czym. Ref.