Święty Krzysztofie, ty na swych ramionach

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święty Krzysztofie, ty na swych ramionach * ludzi przenosiłeś przez rzekę. * Usłysz modlitwy twych czcicieli grona, * przyjmij nas pod swoją opiekę!
2. Po naszych drogach mknące samochody * dobrą swoją dłonią ochraniaj, * podróżujących zachowaj od szkody, * przed niebezpieczeństwem osłaniaj!
3. Imię twe znaczy: „Nosiciel Chrystusa”. * Piękne i zaszczytne to miano. * Wstaw się do Boga, aby nasza dusza * była Chrystusowi oddaną.