Nie bez ran tej bój się toczył

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 500

1. Nie bez ran ten bój się toczył, * gdy Wawrzyniec cierpiał mękę; * wiara uzbrojona łaską * hojnie krwią swą szafowała.
2. On godnością był najwyższy * spośród siedmiu sług ołtarza, * i zajaśniał między nimi * miłosierdziem oraz męstwem.
3. Ten wojownik najmocniejszy * nie przypasał wcale miecza, * lecz żelazo wrogie zwrócił * przeciw sprawcy zła wszelkiego.
4. Tak, Wawrzyńcze, sługo Boży, * rozważamy twe męczeństwo: * niech przez ciebie otrzymamy * wypełnienie naszych pragnień.
5. Teraz bowiem już królujesz * w mieście świętym Najwyższego, * i w niewysłowionej chwale * możesz wstawiać się za nami.
6. Cześć i chwała niechaj będzie * Ojcu z Synem w Duchu Świętym, * niechaj Bóg na twoje prośby * da nam wieniec wawrzynowy. Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz