Sławimy pieśnią twój triumf, Łukaszu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Sławimy pieśnią twój triumf Łukaszu, * zdobyty męką i krwią purpurową, * i podziwiamy zwień-czenie nagrodą * za twe zasługi.
2. Natchniony Duchem, z miłością i wiedzą * ob-jawiasz światu naukę Chrystusa * i miłosierdzie Dobrego Pasterza * w przedziwnych dziełach.
3. Z przezorną troską spisałeś nam dzieje * i uczniów Pana chwalebne uczynki, * a także sprawy młodego Kościoła, * co w przyszłość wiodą.
4. O towarzyszu i świadku naoczny * wielkości Pawła i jej naśladowco, * dopomóż serce rozpalić miłością * Chrystusa Pana.
. Lekarzu, przybądź z pomocą w cierpieniach, * umocnij wiarę, by ulgę przyniosła * i wreszcie Boga w radości bez kresu * osiągnąć dała. Amen.

1. Sławimy pieśnią Twój triumf Łukaszu, zdobyty męką i krwią purpurową, i podziwiamy zwieńczenie nagrodą, za Twe zasługi.

2. Natchniony Duchem, z miłością i wiedzą, objawiasz światu naukę Chrystusa, i miłosierdzie Dobrego Pasterza w przedziwnych dziełach.

3. Z przezorną troską spisałeś nam dzieje, i uczniów Pana chwalebne uczynki, a także sprawy młodego Kościoła, co w przyszłość wiodą.

4. O towarzyszu i świadku naoczny, wielkości Pawła i jej naśladowco, dopomóż serce rozpalić miłością Chrystusa Pana.

5. Lekarzu, przybądź z pomocą w cierpieniach, umocnij wiarę, by ulgę przyniosła i wreszcie Boga w radości bez kresu osiągnąć dała.