Jezu, od pospólstwa niezbożnie

1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie
Jako złoczyńca z łotry porównany
Jezu mój kochany!

2. Jezu, od Piłata niesłusznie
Na szubieniczną śmierć dekretowany,
Jezu mój kochany!

3. Jezu, srogim krzyża ciężarem
Na Kalwaryjską górę zmordowany,
Jezu mój kochany!

4. Jezu, do sromotnego drzewa
Przytępionemi gwoździami przykowany,
Jezu mój kochany!

5. Jezu, jawnie wpośród dwu łotrów
Zelżywie od żydów ukrzyżowany,
Jezu mój kochany!

6. Jezu, od stojących około
I przechodzących z hańbą urągany,
Jezu mój kochany!

7. Jezu, bluźnierstwami od złego
Współwiszącego łotra nagabany,
Jezu mój kochany!

8. Jezu, gorżką żółcią i octem
Wołając: Pragnę w mdłości napawany,
Jezu mój kochany!

9. Jezu, w ręce Ojca Swojego
Ducha oddawszy, zamordowany,
Jezu mój kochany!

10. Jezu, od Józefa uczciwie
I Nikodema w grobie pochowany,
Jezu mój kochany!