O Panie, Tyś moim Pasterzem

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem, * tak dobrym, że nic mi nie braknie. * Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, * prostymi ścieżkami prowadzisz.
Refren: Pasterzem moim jest Pan * i nie brak mi niczego.
2. Choć idę przez ciemną dolinę, * niczego nie muszę się trwożyć. * Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie, * w obronie mej stanąć gotowy. Ref.
3. Do stołu swojego zaprasza, * na oczach mych wrogów to czyni, * olejkiem mą głowę namaszcza, * a kielich napełnia obficie. Ref.
4. Twa łaska i dobroć podążą, * w ślad za mną po dzień mój ostatni. * Aż dotrę, o Panie, do domu, * by z Tobą zamieszkać na zawsze. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz