Witaj, ojcze ukochany, co niebiosów zdobisz chór

1. Witaj, ojcze ukochany, co niebiosów zdobisz chór! * Tyś od Boga jest wybrany, tyś świętości dla nas wzór. * Pobłogosław twoje dzieci, i poprowadź drogą twą! * Niech się miłość w nas roznieci, niech ogarnie mocą swą.
2. Ojcze, niech za twym przykładem wszystkim dla nas będzie Bóg! * Niech idziemy twoim śladem wśród wygnańczych ziemi dróg. * W sercu naszym niech nosimy miłość bliźnich, jak ty sam, * ojcze! O to cię prosimy, niech nam łask użyczy Pan.
3. Niech w ubóstwie i pokorze trwamy przez ten ziemski czas, * aż wieczności błysną zorze, aż Bóg z tobą złączy nas. * O Wincenty, możny w niebie, u Jezusa, Marii stóp, * twoje dzieci proszą ciebie, dla nas wszystkich miejsce zrób!

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz