Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana * moc tajemniczą Twych sakramentów, * gdy w jego rękach i jego słowach * jesteś obecny wśród swego ludu.
2. Bo chcesz, by uczta Twojej miłości * trwała do końca istnienia ziemi, * a Ewangelia była głoszona * wszystkim narodom i pokoleniom.
3. Zapalasz płomień wiary niezłomnej * w sercach spragnionych zbawienia ludzi * i dajesz siłę swoim wybranym, * aby przed światem wyznali Ciebie.
4. Umocnij ducha wiernych żniwiarzy, * których posyłasz, by plon zebrali, * bo już dojrzały kłosy na polach * Twego królestwa, co przetrwa wieki.
5. Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu, * bądź pochwalony z wszechmocnym Ojcem * i Duchem Świętym, którym napełniasz * dusze wezwanych do Twojej służby. Amen.