Bernardzie, nieba klejnocie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Bernardzie, nieba klejnocie, * oto sławimy cię pieśnią, * a ty oręduj za nami, * byśmy zyskali zbawienie.
2. Twe serce zranił sam Chrystus * grotem płomiennej miłości * i ciebie dał Kościołowi * jako pochodnię i tarczę.
3. Najświętszy Duch cię uczynił * prawdy niezłomnym heroldem * i głosicielem tajemnic * znanych jedynie aniołom.
4. Maryja ciebie natchnęła * czystym uczuciem synowskim, * a tyś Jej wielkość rozgłaszał * słowem, co nie ma równego.
5. Pragnąłeś żyć w samotności, * świat jednak szukał cię wszędzie; * bezstronnym sędzią się stałeś * królów, pasterzy, uczonych.
6. Niech Bogu będzie na zawsze * chwała za ciebie, Bernardzie, * bo tyś ukazał nam drogę, * która ku Niemu prowadzi. Amen.

1. Bernardzie, nieba klejnocie, oto sławimy Cię pieśnią, a Ty oręduj za nami, byśmy zyskali zbawienie.

2. Twe serce zranił sam Chrystus grotem płomiennej miłości i Ciebie dał Kościołowi jako pochodnię i tarczę.

3. Najświętszy Duch Cię uczynił prawdy niezłomnym heroldem i głosicielem tajemnic znanych jedynie aniołom.

4. Maryja Ciebie natchnęła czystym uczuciem synowskim, a Tyś Jej wielkość rozgłaszał słowem, co nie ma równego.

5. Pragnąłeś żyć w samotności, świat jednak szukał Cię wszędzie; bezstronnym sędzią się stałeś królów, pasterzy, uczonych.

6. Niech Bogu będzie na zawsze chwała za Ciebie, Bernardzie, bo Tyś ukazał nam drogę, która ku Niemu prowadzi.