Pokropisz hizopem, Panie

1. Pokropisz hizopem, Panie, * mnie człowieka grzesznego, * bym był, przez Twe zmiłowanie, * oczyszczon z grzechu mego. * Obmyj mnie z mych nieprawości, * a wybielony będę * i doskonalszej jasności, * niż są śniegi, nabędę.
2. Zmiłuj się, Boże, nade mną * boś pełen łaskawości; * miej zlitowanie nade mną, * zgładź wszystkie moje złości. * Żal mi, żem obrażał Ciebie, * Boga dobrotliwego. * Nie odrzucaj mnie od siebie, * syna marnotrawnego.
3. Cześć i chwała bądź wiecznemu * Panu nieba całego, * Bogu, w Trójcy jedynemu, * od stworzenia wszystkiego. * Chwała Ojcu i Synowi * bądź nieustanna wszędzie, * oraz Świętemu Duchowi * równa cześć niechaj będzie.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz