Anielskie Twe wejrzenie

1. Anielskie Twe wejrzenie, * Maryjo na mnie zwróć; * płyń wdzięczne z serca pienie, * ma duszo, pieśń twą nuć!
Refren: O Matko, o Matko, * o Matko, kocham Cię!
2. Czy w szczęściu, czy w niedoli, * czy radość czuję wraz,* czy kiedy serce boli, * ja wołam w każdy czas: Ref.
3. Niech zawsze serce moje, * nim pęknie życia nić, * wychwala imię Twoje, * dla Ciebie pragnąc żyć. Ref.