Ty, któryś Synem jest Boga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ty, któryś Synem jest Boga, * Zbawcą i świata nadzieją, * dzisiaj wstąpiłeś na górę, * aby swą chwałę ukazać.
2. Twoje oblicze jaśnieje * bardziej niż słońce na niebie, * szaty są bielsze od śniegu, * blask Cię otacza wieczności.
3. Mojżesz i Eliasz przy Tobie: * Prawo i prorok Przymierza, * świadczą, żeś Ojca jest Słowem, * pełnią świętości i łaski.
4. Pozwól nam patrzeć na Ciebie * w świetle spokojnym Taboru, * aby, gdy przyjdzie godzina, * z Tobą podążyć na mękę.
5. Bądź uwielbiony na zawsze, * Panie, co serca przemieniasz; * chwała niech będzie bez końca * Ojcu z miłości Płomieniem. * Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego - - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego - - - mscz Pobierz