O wielki Janie, szlachetny pasterzu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O wielki Janie, szlachetny pasterzu, * chóry aniołów oddają ci hołdy; * złączeni z nimi, prag niemy cię, mistrzu, * sławić pieśniami.
2. Z zapałem głosisz złotymi ustami * słowa miłości dobyte ze źródła * hojnego serca, lecz także z odwagą * gromisz występki.
3. Wszelakiej cnoty przejrzyste zwierciadło, * świecisz przykładem swojemu ludowi * i tak jak Paweł z radością się stałeś * wszystkim dla wszystkich.
4. Niezłomny w walce, nieczuły na groźby * gniewu monarchy, dostojny wygnańcze, * do męczenników podobny cierpieniem * chwałą jaśniejesz.
5. A teraz pomóż nam swoją modlitwą * do tronu Boga przystąpić z ufnością * i razem z tobą wywyższać Go hymnem * wiecznej miłości. Amen.

1. O wielki Janie, szlachetny pasterzu, chóry aniołów oddają Ci hołdy; Złączeni z nimi, pragniemy cię mistrzu, sławić pieśniami.

2. Z zapałem głosisz złotymi ustami słowa miłości dobyte ze źródła hojnego serca, lecz także z odwagą gromisz występki.

3. Wszelakiej cnoty przejrzyste zwierciadło, świecisz przykładem swojemu ludowi i tak jak Paweł z radością się stałeś wszystkim dla wszystkich.

4. Niezłomny w walce, nieczuły na groźby gniewu monarchy, dostojny wygnańcze, do męczenników podobny cierpieniem chwałą jaśniejesz.

5. A teraz pomóż nam swoją modlitwą, do tronu Boga przystąpić z ufnością i razem z Tobą wywyższać Go hymnem wiecznej miłości.