Missa XI Orbis factor

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 744