Rzekł Pan do Pana mego, siądź

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 779 t