Jezu, od pospólstwa niewinnie

1. Jezu, od żydostwa niewinnie
Jako łotr godzien śmierci obwołany,
Jezu mój kochany!

2. Jezu, od złośliwych morderców
Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany,
Jezu mój kochany!

3. Jezu, pod przysięgą od Piotra
Po trzykroć razy z bojaźni zaprzany,
Jezu mój kochany!

4. Jezu, od okrutnych oprawców
Na sąd Piłata, jak zbójca szarpany,
Jezu mój kochany!

5. Jezu, od Heroda i dworzan,
Królu chwały, zelżywie wyśmiany,
Jezu mój kochany!

6. Jeżu, w białą szatę szyderską
Na większy pośmiech i hańbę ubrany,
Jezu mój kochany!

7. Jezu, u kamiennego słupa
Niemiłosiernie biczmi usmagany,
Jezu mój kochany!

8. Jezu, aż do mózgu przez czaszkę
Ciernia kolcami ukoronowany,
Jezu mój kochany!

9. Jezu, z naigrawania od żydów
Na pośmiewisko purpurą odziany,
Jezu mój kochany!

10. Jezu, w głowę trzciną ubity,
Królu boleści, klęcząc naigrawany,
Jezu mój kochany!