Królu, Boże Abrahama

1. = Królu, Boże Abrahama, * = w Tobie moc i dobroć sama!
2. = Wejrzyj na to ludzkie plemię, * = a pogodę (a deszcz żyzny) daj na ziemię.
3. = Niechaj zna lud prawowierny, * = żeś jest Pan Bóg Miłosierny.
4. = A my Cię za ten dar wielki, * = wielbić będziem na czas wszelki.