Nadziejo Izraela

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 225

Nadziejo Izraela! * Wybawco jego wśród utrapienia, * wejrzyj łaskawie z wysokości niebios. * Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją, * użyźnij ją strumieniami wód, * niech się rozkrzewi i umocni, * co zaszczepiła prawica Twoja. * Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało, * błagamy Cię tedy, Pana żniwa, * abyś posłał robotników na żniwo swoje. * Pomnażaj lud swój i napełniaj weselem, * iżby powstały mury Jeruzalem. * Ten jest dom, Twój Panie – to jest Twój dom. * Spraw, by nie znalazł się w nim kamień, * którego nie położyła najświętsza dłoń Twoja. * Których zaś wezwałeś * zachowaj w imię Twoje * i uświęć ich w prawdzie. * Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz