Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony

Część pierwsza

Bądź pozdrowiony!
Bądź pochwalony!
Dla nas zelżony i pohańbiony,
Bądź uwielbiony!
Bądź wysławiony!
Boże nieskończony!

Część druga

Bądź pozdrowiony!
Bądź pochwalony!
Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony,
Bądź uwielbiony!
Bądź wysławiony!
Boże nieskończony!

Część trzecia

Bądź pozdrowiony!
Bądź pochwalony!
Dla nas zmęczony i krwią zbroczony,
Bądź uwielbiony!
Bądź wysławiony!
Boże nieskończony!