Wyznawco wielki, złączon tak żywo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wyznawco wielki, złączon tak żywo, * własnym nieszczęściem z Polski niedolą! * Ojczyznę naszą ręką życzliwą, * wspieraj Bobolo, wspieraj Bobolo.
2. Niechaj nam krew twa, hojnie przelana * wyjedna względy Bożego Syna * i nas niech Jemu każda twa rana * wciąż przypomina, wciąż przypomina.
3. Pochodnio wiary, co jasno płonie! * Obrońco krzyża, czcicielu Marii! * K’tobie błagalne podnosim dłonie, * z naszej kalwarii, z naszej kalwarii.
4. Boś ty krew nasza, kość z naszych kości, * w tobie duch polski, pełen ofiary, * aż się do niebios wzniósł wysokości * na skrzydłach wiary, na skrzydłach wiary.
5. Niegdyś tę Polskę, coś jej ozdobą, * „Macierzą Świętych” nazwano w świecie: * jakże się ona dziś chlubi tobą, * żeś ty jej dziecię, żeś ty jej dziecię.
6. O synu Polski, o jej patronie! * Do stóp się twoich ścielem ze łzami: * Ty, co w męczeńskiej świecisz koronie, * módl się za nami, módl się za nami.