O Stworzycielu, Duchu, przyjdź

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, * nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, * niebieską łaskę zesłać racz, * sercom co dziełem są Twych rąk.
2. Pocieszycielem jesteś zwan * i Najwyższego Boga dar, * Tyś namaszczenie naszych dusz, * zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3. Ty darzysz łaską siedemkroć, * bo moc z prawicy Ojca masz; * przez Ojca obiecany nam, * mową wzbogacasz język nasz.
4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, * w serca nam miłość świętą wlej * i wątłą słabość naszych ciał * pokrzep stałością mocy swej.
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal * i Twym pokojem obdarz wraz; * niech w drodze za przewodem Twym * miniemy zło, co kusi nas.
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, * daj, by i Syn poznany był * i Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch * niech wyznajemy z wszystkich sił.
7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, * Synowi, który zmartwychwstał, * i Temu co pociesza nas, * niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

anetpaw@o2.pl
anetpaw@o2.pl 2019-02-20 12:50:29 Edytowany
może się komuś przyda: https://www.youtube.com/watch?v=KKVY6ZF5P9M
i jeszcze tu https://www.youtube.com/watch?v=RhGmeqdgQBI