Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie

1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, * niebieską Dziecinę ze mną witajcie.

Refren: Jak miła ta nowina! * Mów, gdzie jest ta Dziecina? * Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, * pokój ludziom głoszą duchy światłości. Ref.
3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, * pokłonem uczciła to Niemowlątko. Ref.
4. Którego zrodziła, Bogiem uznała, * i Panną, jak była Panną została. Ref.
5. Królowie na wschodzie już to poznali * i w judzkim narodzie szukać jechali. Ref.
6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła, * do szopy w Betlejem zaprowadziła. Ref.
7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego. * Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego!

Refren: Jak miła to nowina! * Już wiemy, gdzie Dziecina. * Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy.