Dnia każdego Boga mego

1. Dnia każdego Boga mego, * Matkę duszo wysławiaj! * Jej dni święte, sprawy wzięte4, * z nabożeństwem odprawiaj! * Przypatruj się, a dziwuj się, * Jej wysokiej zacności, * zwij Ją wielką Rodzicielką, * błogą Panną w czystości.
2. Sław Jej czyny, proś, by winy * litościwie znieść chciała; * weźmij Onę na obronę, * by cię z grzechów wyrwała. * Ta Dziewica nam użycza * z nieba dobra wiecznego, * z tą Królową światłość nową * wziął świat z daru Bożego.
3. Usta moje, sławcie boje * tej Niewiasty pieśniami; * przez Jej męstwo my zwycięstwo * odnosim nad czartami. * Nie ustajcie, wysławiajcie * wszego świata Królową, * Jej przymioty, łaski, cnoty * chwalcie myślą i mową.
4. Zmysły moje, głosy swoje * aż pod niebo podajcie. * Pamięć Onej, tak wsławionej * Świętej Panny uznajcie. Acz prawdziwie nikt nie żywie * tak szczęśliwy wymową,* by słodkimi śpiewy swymi * godnie uczcił Królową.