Zdrowaś Maryjo, łaski pełna

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami * i błogosławiony Owoc żywota Twojego * Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi, * teraz i w godzinę * śmierci naszej. Amen.