Aniele, Stróżu duszy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Aniele, stróżu duszy, * z pokorą błagam cię, * gdy myśl mnie ziemska wzruszy, * ach, nie opuszczaj mnie, * niech pod skrzydłami twymi, * złych marzeń pierzchnie rój, * ach wspieraj mnie na ziemi, * = Aniele Stróżu mój.
2. Jak gwiazdy promyk świeci, * twój obraz w nieba tle, * ku tobie duch mój leci, * do ciebie prośby śle. * Ty mi radami swymi * pociechy wlewasz zdrój; * ach, wspieraj mnie na ziemi, * = Aniele Stróżu mój!
3. Oświecaj myśli moje * przez wszystkie życia dni; * niech święte tchnienie twoje * do cnót pomaga mi. * Ach, nie gardź prośby mymi * i zawsze przy mnie stój, * ach, wspieraj mnie na ziemi, * = Aniele Stróżu mój!