Barbaro święta, perło Jezusowa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Barbaro święta, perło Jezusowa, * ścieżkę do nieba wskazać nam gotowa. * Wierna przy śmierci patronko smutnemu, * konającemu.
2. Spraw, by mój Jezus był zbawieniem moim * w życiu i zgonie, tak, jako był twoim; * niechaj mnie w niebie przy twojej pomocy * z sobą zjednoczy.
3. Twój i mój Jezus w Świętym Sakramencie * niech mnie nakarmi w ostatnim momencie; * ostatnie słowo „Jezus” niechaj skruszy * wroga mej duszy.
4. W ranach najsłodszych, w męce Jego drogiej, * uchroń mnie, panno, od szatańskiej trwogi; * abym umierał pewny twej obrony, * nieustraszony.
5. Komuż bezpieczniej duszę swą polecę, * jak tobie? A ty Jezusowi w ręce * oddaj ją świętą, drogo zapłaconą, * Krwią odkupioną.