Szczęśliwi ludzie szukający Boga

Ku czci świętych mężczyzn 

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Szczęśliwi ludzie szukający Boga, * których radością jest Pan wszechmogący; * o Jego prawie myślą dniem i nocą, * pełni mądrości i wiedzy natchnionej.
2. Podobni drzewom, które zasadzono * blisko strumienia, co płynie spokojnie, * jak one mocni, czerpiąc życie z wiary, * rodzą owoce prawdziwej świętości.
3. A Pan ma w pieczy drogę sprawiedliwych, * kocha On bowiem służących Mu wiernie, * i pamięć o nich będzie trwać na wieki, * świecąc na niebie jak gwiazdy promienne.
4. Niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu; * niech Bóg na zawsze będzie uwielbiony * w swoich wybranych, co już Nim się cieszą. Amen.

1. Szczęśliwi ludzie szukający Boga, których radością jest Pan wszechmogący. O Jego prawie myślą dniem i nocą pełni mądrości i wiedzy natchnionej.

2. Podobni drzewom, które zasadzono blisko strumienia, co płynie spokojnie. Jak one mocni, czerpiąc życie z wiary, rodzą owoce prawdziwej świętości.

3. A Pan ma w pieczy drogę sprawiedliwych, kocha On bowiem służących Mu wiernie, i pamięć o nich będzie trwać na wieki, świecąc na niebie jak gwiazdy promienne.

4. Niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Niech Bóg na zawsze będzie uwielbiony w swoich wybranych, co już się Nim cieszą.