Jasnogórska można Pani

1. Jasnogórska, można Pani, Maryjo! * Święta Matko Chrystusowa, Maryjo! * My Twe dzieci i poddani, * w wiarę ojców zasłuchani, * wyznajemy dziś na nowo, * żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo!
2. Imię Twe Bogurodzica, Maryjo, * pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo; * radość niesie polskiej duszy, * grzeszne serce łaską kruszy, * budzi wiarę i nadzieję * i miłością w nas goreje, Maryjo!
3. Spoza wotów i hejnałów, Maryjo, * zejdź na ziemię, o łaskawa, Maryjo; * niech opieka Twoich dłoni * przed niewiary grzechem broni. * Przemień dusze, serca, czyny * miłosierdziem swego Syna, Maryjo!
4. Tyś nam tarczą i ochroną, Maryjo, * z berłem władczym i koroną, Maryjo; * Bóg przez Ciebie nas wysłucha, * w imię Ojca, Syna, Ducha. * Prowadź Matko swoje dzieci * w wiary nowe tysiąclecie, Maryjo!