Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony

1. Chwalmy niewysłowiony * Sakrament uwielbiony, * który Jezus tu zostawił, * nam dla obrony.
2. Ta Krew Jego i Ciało * dobrem wielkim się stało; * gdy Go godnie przyjmujemy, * da łask niemało.
3. Niech Cię uczci lud wierny, * Boże pociech niezmierny! * W czasie głodu, moru, wojny * bądź miłosierny.
4. Pobłogosław, gdy Ciebie * prosim, najświętszy Chlebie; * ulecz, ratuj, broń i zasil * w każdej potrzebie.
5. Rozum, wolę dajemy, * serca ofiarujemy; * o nasz Jezu, Zbawicielu, * kochać Cię chcemy!