Anieli w niebie śpiewają

1. Anieli w niebie śpiewają, * Bogu cześć, chwałę oddają; * wesele opowiadają, * wszemu światu znać dawają. * Kolęda.
2. Narodził się nam Zbawiciel, * wszego świata Odkupiciel. * Już Izajasz prorokował, * że się z Panny narodzić miał. * Kolęda.
3. Otóż się nam już narodził, * by świat z grzechów wyswobodził. * Anioł pasterzom objawił, * że się na świat Jezus zjawił. * Kolęda.
4. W Betlejem, żydowskim mieście, * tam się do Niego pośpieszcie; * leży w żłobie łzy roniący * Zbawiciel nasz wszechmogący. * Kolęda.
5. Wdzięczna to nowina była, * Panna Syna porodziła. * Śpiewajmyż Mu nowe pienie * za to Jego narodzenie. * Kolęda.
6. Cześć, chwała na wysokości, * pokój ludziom na niskości; * niech Bóg pochwalony będzie * w niebie, na ziemi i wszędzie. * Kolęda.

1. Anieli w niebie śpiewają,
Bogu cześć, chwałę oddają,
Wesele opowiadają,
Wszemu światu znać dawają.
Kolęda.

2. Narodził się nam Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel;
Izajasz prorokował,
Że się z Panny narodzić miał.
Kolęda.

3. Otóż się nam już narodził,
By świat z grzechów wyswobodził;
Anioł pasterzom objawił,
Że się na świat Jezus zjawił.
Kolęda.

4. W Betleem, żydowskim mieście,
Tam się do Niego pospieszcie;
Leży w żłobie łzy roniący
Zbawiciel nasz wszechmogący,
Kolęda.

5. Wdzięczna to nowina była,
Panna Syna porodziła;
śpiewajmyż Mu nowe pienie
Za to jego narodzenie.
Kolęda.

6. Cześć, chwała na wysokości,
Pokój ludziom na nizkości;
Niech Bóg pochwalony będzie
w niebie, na ziemi i wszędzie.
Kolęda.