Chwalmy z weselem świętość Hieronima

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chwalmy z weselem świętość Hieronima, * który jaśnieje jak gwiazda wspaniała, * wiedzą, mądrością i przykładem życia * pełnego męstwa i trudu.
2. Wiarę zawartą w Słowie objawionym * zgłębiał wytrwale, by innych jej uczyć; * wrogie napaści karcił gromką mową, * do lwa gniewnego podobny.
3. Z wielkim zapałem i ciągłym wysiłkiem * Pisma Świętego poznawał tajniki; * nim umocniony wszystkich sycił hojnie * ożywczej łaski pokarmem.
4. Wierny pragnieniu cichej samotności * osiadł, czuwając przy żłóbku Chrystusa; * tam kiełznał ciało srogim umartwieniem, * by Ojcu złożyć się w darze.
5. Boże najlepszy, daj nam za przyczyną * nauczyciela tak bardzo sławnego * kroczyć drogami, które Ty wskazałeś * i Ciebie wielbić na wieki. Amen.

1. Chwalmy z weselem świętość Hieronima. Który jaśnieje jak gwiazda wspaniała. Wiedzą, mądrością i przykładem życia, Pełnego męstwa i trudu.

2. Wiarę zawartą w słowie objawionym, Zgłębiał wytrwale, by innych jej uczyć. Wrogie napaści karcił gromką mową, Do lwa gniewnego podobny.

3. Z wielkim zapałem i ciągłym wysiłkiem, Pisma świętego poznawał tajniki. Nim umocniony wszystkich sycił hojnie, Ożywczej łaski pokarmem.

4. Wierny pragnieniu cichej samotności, Osiadł, czuwając przy żłóbku Chrystusa. Tam kiełznał ciało, srogim umartwieniem, By Ojcu złożyć się w darze.

5. Boże najlepszy, daj nam za przyczyną, Nauczyciela tak bardzo sławnego. Kroczyć drogami, które Ty wskazałeś, I Ciebie wielbić na wieki.