Litania do św. Wincentego a Paulo

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 802

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo módl się za nami.
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Wincenty, wzorze wszelkich cnót
chrześcijańskich,
Święty Wincenty, wytrwale zwalczający
wszelkie pokusy,
Święty Wincenty, wierny i roztropny sługo Boży,
Święty Wincenty, wierny synu Kościoła,
Święty Wincenty, posłuszny Stolicy Apostolskiej,
Święty Wincenty, wolny nawet w niewoli,
Święty Wincenty, sprawiedliwy, z wiary żyjący,
Święty Wincenty, wzorze chrześcijańskiej nadziei,
Święty Wincenty, zapalony ogniem miłości Boga
i bliźniego,
Święty Wincenty, żyjący w prostocie i bojaźni
Bożej,
Święty Wincenty, naśladowco Chrystusa cichego
i pokornego,
Święty Wincenty, łagodnością prowadzący
do Boga,
Święty Wincenty, gorliwy w praktyce umartwienia,
Święty Wincenty, troskliwy o chwałę Bożą,
Święty Wincenty, zapobiegliwy o zbawienie ludzi,
Święty Wincenty, bogaty chrześcijańskim
ubóstwem,
Święty Wincenty, wzorze anielskiej czystości,
Święty Wincenty, zwyciężający posłuszeństwem,
Święty Wincenty, wytrwały w niepokojach
tego świata,
Święty Wincenty, cierpliwy w przeciwnościach
losu,
Święty Wincenty, powołany do głoszenia
Ewangelii ubogim,
Święty Wincenty, wspomagający duchownych,
Święty Wincenty, założycielu Zgromadzenia Misji,
Święty Wincenty, założycielu Sióstr Miłosierdzia,
Święty Wincenty, patronie stowarzyszeń
charytatywnych,
Święty Wincenty, promotorze apostolstwa świeckich,
Święty Wincenty, gorliwy w głoszeniu misji
parafialnych,
Święty Wincenty, apostole braci odłączonych,
Święty Wincenty, ojcze porzuconych dzieci,
Święty Wincenty, powierniku galerników,
Święty Wincenty, opiekunie wszystkich ubogich,
Święty Wincenty, niestrudzony pracowniku
w winnicy Pańskiej,
Święty Wincenty, którego śmierć jest cenna
przed Bogiem,
Święty Wincenty, który radujesz się prawdą
i miłością w wieczności,
Święty Wincenty, abyśmy mogli wiernie cię
naśladować,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do
pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; † prosimy Cię, obdarz nas tym samym duchem i naucz nas kochać to, co on kochał * i czynić to, czego nauczał. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz