Gwiazdo śliczna, wspaniała

1. Gwiazdo śliczna wspaniała, * Częstochowska (Kalwaryjska) Maryjo, * do Ciebie się uciekamy, * o Maryjo, Maryjo!
2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, * jak Maryja woła nas: * „Pójdźcie do mnie, moje dzieci, * przyszedł czas, ach! przyszedł czas”.
3. Gdy ptaszkowie śpiewają, * Maryję wychwalają, * słowiczkowie wdzięcznym głosem, * śpiewają, ach! śpiewają.
4. I my też zgromadzeni * pokłon dajmy Maryi, * czyste serce Bożej Matce * darujmy, ach! darujmy.
5. O przedrogi klejnocie, * Maryjo, na tym świecie! * Kto Ciebie ma, ten się z Tobą * raduje, ach! raduje.
6. Jak szczęśliwy tron Boży, * Pannie Maryi służy, * cherubiny, serafiny * śpiewają, ach! śpiewają.
7. O Maryjo, Maryjo! * Tyś pomocą jedyną. * Dusza ma się w moim ciele * raduje, ach! raduje.
8. Ty się przyczyń za nami, * o Częstochowska (Kalwaryjska) Pani, * Niech się nad nami zmiłuje * Twój Synaczek kochany.
9. O Ty, Pani Anielska, * Maryjo Częstochowska (Kalwaryjska), * prosimy Cię, dopomóż nam * przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.