Królu wszechwładny

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 314

1. Królu wszechwładny, Boże nasz i Panie, * oto lud wierny do Twych nóg się ściele, * prosząc z pokorą o Twe zmiłowanie: * racz nas wysłuchać w świętym Twym Kościele!
2. Tutaj rozbrzmiewa cześć i dziękczynienie * składane Ojcu z Tobą w Duchu Świętym. * Tu się sprawuje nasze odkupienie * przez słowo Twoje i Twe sakramenty.
3. Przy Twoim stole głodne rzesze karmisz, * aby strudzeni w drodze nie ustali * pragniesz zgromadzić wszystkich w Twej owczarni, * by jedną duszą i ciałem się stali.
4. Prosimy Ciebie, boski Zbawicielu, * który tu mieszkasz pod postacią chleba: * jedną świątynię zbuduj z ludów wielu, * błogosławieństwo ześlij na nas z nieba!
5. Niechaj się wznosi chwała z tej świątyni * Ojcu wraz z Tobą i Pocieszycielem, * co naszą duszę swym przybytkiem czyni, * by w nim z swą łaską mieszkać jak w kościele.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz