Szlachetny książę, wiary krzewicielu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Szlachetny książę, wiary krzewicielu, * we czci u Boga i u ludzi w sławie, * żyłeś wśród trudów i utrapień wielu, * święty Wacławie!
2. Rzeczniku zgody i sprawiedliwości, * nieustraszony, wierny Bożej sprawie, * padłeś ofiarą zdrady i podłości, * święty Wacławie!
3. Wstaw się u Boga za biedne narody, * w których się szerzy kłamstwo i bezprawie, * pomóż im dążyć do prawdy i zgody, * święty Wacławie!
4. Ty, co u Boga szczęściem się już cieszysz, * na twych czcicieli z nieba spójrz łaskawie, * ufamy, że nam z pomocą pośpieszysz, * święty Wacławie!