Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje

1. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje, * i jako słońce niebo jaśnieje?

Refren: Chrystus, Chrystus nam się narodził, * aby nas od piekła oswobodził.

2. Dlaczego dzisiaj, Boży aniele, * ogłaszasz ludziom wielkie wesele? Ref.
3. Czemuż pasterze do szopy śpieszą * i podarunki ze sobą niosą? Ref.
4. Dlaczego gwiazda nad podziw świeci * i przed Królami tak szybko leci? Ref.