Prześliczna Panno, nad panny Dziewico





1. Prześliczna Panno, nad Panny Dziewico, * Ducha Świętego cna Oblubienico! * Wyżej nad chóry anielskie wzniesiona, * bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona!
2. Któż godzien wielbić Ciebie, pełna chwały? * Przed Twą wielkością stoi świat zdumiały: * gwiazdy i miesiąc i słońce przeczyste * przy Tobie mgliste, przy Tobie mgliste.
3. Stworzenie żadne nie zrówna się z Tobą, * Tyś jedna niebios po Bogu ozdobą; * Ty złocisz twarze cherubinów jasne, * przez cnoty własne, przez cnoty własne.
4. Lud Ciebie swoją Królową mianuje; * na Twoje prośby łaska nam zstępuje * tam, z górnych niebios, od Twojego Syna, * Matko jedyna, Matko jedyna!

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz