Dziś tryumf w niebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dziś tryumf w niebie w pośród chwały mnóstwa, * ze śpiewem niebian hymn połączmy święty, * światło duchownych i ojciec ubóstwa, * dziś w niebo wzięty.
2. W dziełach, Wincenty, miłość twa rozkwita, * zdobiąca wieńcem twe pokorne skronie; * świętość przez służbę bliźniemu zdobyta * jak słońce płonie.
3. Ta prawda, której uczyłeś ubogich, * cała się teraz odsłania dla ciebie. * Z twoich poświęceń i umartwień mnogich * masz skarby w niebie.
4. Gdy wzór twój święty kapłanów zagrzewa, * a prace twoje są dla nich natchnieniem, * wtedy to Pańska winnica dojrzewa * naszym zbawieniem.
5. Łaskawie wspieraj modły nasze w niebie, * jakoś z miłością wspierał tutaj nędznych. * Z ufnością dzisiaj my wzywamy ciebie, * patronie biednych.
5. Łaskawie wspieraj modły nasze w niebie, * jakoś z miłością wspierał tutaj nędznych. * Z ufnością dzisiaj my wzywamy ciebie, * patronie biednych.