O Mario Tereso, ozdobo Kościoła

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Mario Tereso, ozdobo Kościoła, * lud z ojczyzny twojej dziś do ciebie woła: * dzięki, żeś wsławiła polski kraj * i nam Polski imię wsławić daj!
2. Matko Afrykanów, wielka misjonarko, * twoje dzieło rośnie jak gorczycy ziarnko. * Twój misyjny zapał w sercach wznieć, * by nas pomocników Pan chciał mieć.