Bądź pochwalon na wieki

1. Bądź pochwalon na wieki nieśmiertelny Panie, * Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.
2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował * i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
3. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie, * my się Tobie kłaniamy, Bogu, w tym momencie.
4. Dziwimy się niezmiernie, żeś Pan takiej mocy, * a tu mieszkasz pokornie z nami, we dnie, w nocy.
5. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, * jednak zawsze niech będziem pod skrzydłami Twymi.