Roztropny mistrzu, mądry prawodawco

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Roztropny mistrzu, mądry prawodawco, * który nad światem jaśniejesz zasługą, * napełnij znowu ziemię, Benedykcie, * światłem Chrystusa.
2. To dzięki tobie nowy ład zakwitnął * między ludami, co jedność znalazły, * skłoniłeś bowiem wszystkie do przyjęcia * prawa Bożego.
3. Wezwałeś ludzi wolnych i poddanych, * aby się stali uczniami Jezusa; * to ich złączyła w pracy i modlitwie * reguła święta.
4. Niech już narody za przewodem twoim * pilnie pracują w braterskiej przyjaźni; * niech znajdą radość, rozwijając w pełni * dary pokoju.
5. Niech będzie chwała Ojcu i Synowi * razem ze Świętym Płomieniem miłości, * gdyż Bóg w swej łasce hojnie cię obdarzył * blaskiem wielkości. Amen.

1. Roztropny mistrzu, mądry prawodawco, który nad światem jaśniejesz zasługą. Napełnij znowu ziemię Benedykcie, Światłem Chrystusa.

2. To dzięki tobie nowy ład zakwitnął między ludami, co jedność znalazły. Skłoniłeś bowiem wszystkie do przyjęcia Prawa Bożego

3. Wezwałeś ludzi wolnych i poddanych, aby się stali uczniami Jezusa; To ich złączyła w pracy i modlitwie Reguła święta.

4. Niech już narody za przewodem Twoim, pilnie pracują w braterskiej przyjaźni; Niech znajdą radość, rozwijając w pełni dary pokoju.

5. Niech będzie chwała Ojcu i Synowi, razem ze Świętym płomieniem miłości. Gdyż Bóg w swej łasce hojnie Cię obdarzył blaskiem wielkości. Amen.