Chóry świętych serafinów

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chóry świętych serafinów * niech śpiewają hymn pochwalny, * aby sławić razem z nami * ucznia Panu najmilszego.
2. Jan poznawał tajemnicę, * by objawić ją ludzkości: * Syn zamieszkał w łonie Matki, * chociaż jest na łonie Ojca.
3. O szczęśliwy apostole, * ciebie wybrał Mistrz najlepszy, * abyś widział blask Taboru * i w Ogrojcu Jego mękę.
4. Tyś oglądał w zachwyceniu * wnętrze nieba otwartego, * gdzie Baranek w majestacie * Oblubieńcem jest Kościoła.
5. Pan obdarzył cię imieniem * syna swojej czystej Matki, * ty nas uczyń Jej synami * i w Chrystusa ukryj Sercu!
6. Chwała Słowu Wcielonemu, * które z wiarą uwielbiamy, * chwała Jego Ojcu z Duchem * teraz, zawsze i na wieki. Amen.

1. Chóry świętych Serafinów niech śpiewają hymn pochwalny, aby sławić razem z nami Ucznia Panu najmilszego.

2. Jan poznawał tajemnicę, by objawić ją ludzkości: Syn zamieszkał w łonie Matki, chociaż jest na łonie Ojca.

3. O szczęśliwy Apostole, Ciebie wybrał Mistrz najlepszy, abyś widział blask Taboru i w Ogrojcu Jego mękę.

4. Tyś oglądał w zachwyceniu wnętrze nieba otwartego, gdzie Baranek w majestacie Oblubieńcem jest Kościoła.

5. Pan obdarzył Cię imieniem Syna swojej czystej Matki, Ty nas uczyń Jej synami i w Chrystusa ukryj sercu!

6. Chwała Słowu Wcielonemu, które z wiarą uwielbiamy, chwała Jego Ojcu z Duchem teraz, zawsze i na wieki.