Przykazanie nowe daję wam

Refren: Przykazanie nowe daję wam, * byście się wzajemnie miłowali.
1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, * a miłości bym nie miał, * stałbym się jak miedź brzęcząca, * albo cymbał brzmiący. Ref.
2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę * i wiarę taką, iżbym góry przenosił, * lecz miłości bym nie miał, * byłbym niczym. Ref.
3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, * a ciało swe wystawił na spalenie, * lecz miłości bym nie miał, * nic mi nie pomoże. Ref.
4. Miłość jest cierpliwa. * Miłość jest łaskawa. * Miłość nie zazdrości, * nie szuka poklasku. Ref.
5. Miłość nie unosi się pychą, * ale jest pokorna. * Miłość nie szuka swego, * gniewem się nie uno si. Ref.
6. Miłość nie pamięta złego, * nie cieszy się z niesprawiedliwości, * lecz współweseli się z prawdą. * Miłość wszystko znosi i przetrzyma. Ref.
7. Miłość nigdy nie ustaje, * zniknie to, co jest tylko cząstkowe. * Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, * z nich zaś największa jest miłość! Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz