Wesołem sercem ku czci najświętszemu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wesołym sercem ku czci Najświętszemu, * krzyknijmy w głosy imieniu Pańskiemu; * bo dziś Gabryjel przybył złotopióry * z niebieskiej góry.
2. Jest to pośrednik i poseł noszący * wielkie poselstwa, światu zwiastujący * od majestatu skryte tajemnice * Bożej Stolicy.
3. Prześwietny Duchu! Zwiastuj nam żądany * ten pokój wieczny, na który czekamy; * byśmy po śmierci tam byli przyjęci, * gdzie żyją święci.