Mesyasz przyszedł

1. Mesyasz przyszedł na świat prawdziwy
I Prorok zacny z wielkiemi dziwy,
Który przez swoje znaki
Dał wodzie winne smaki
W Kanie Galilejskiej.

2. Wesele zacne bardzo sprawiono,
Pana Jezusa na nie proszono
I zwolenników Jego,
By strzegli Pana swego
W Kanie Galilejskiej.

3. Z wielkim dostatkiem potrawy znoszą,
Pana Jezusa, aby jadł, proszą;
Wszystkiego dosyć mają,
Tylko wina czekają
W Kanie Galilejskiej.

4. Matka zaś Jego, gdy to ujrzała
Oblubieńcowi dogodzić chciała;
Prosiła swego Syna,
By uczynił z wody wina
W Kanie Galilejskiej.

5. Pan Jezus chcąc tem uszlachcić gody,
Kazał nanosić dostatkiem wody;
Hej gody, gody, gody,
Wnet będzie wino z wody
W Kanie Galilejskiej.

6. Wnet prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody wino czerpali;
Hej wino, wino, wino,
Lepsze, niż pierwej było
W Kanie Galilejskiej.

7. Przez narodzenie twojego Syna,
Każ nam nalewać Panienko wina:
Hej wina, wina, wina,
U tak dobrego Pana,
W Królestwie niebieskiem. Amen.