Droga do Nieba

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Brak danych
Wydano: 2006
Ilość stron: 1231
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
239 Spojrzyj z nieba wysokiego
630 Jak miłe przybytki
202 Boże, w dobroci
236 Przystąpię do ołtarza Bożego
215 Kto się w opiekę
216 Kto się w opiekę
203 Bóg nad swym ludem
230 Pokładam w Panu ufność mą
268 Jam jest chlebem żywym
638 Chwal, Syjonie, Zbawiciela Lauda Sion Salvatorem
327 Ty wyzwoliłeś nas, Panie
338 Ty wyzwoliłeś nas, Panie
310 Chlebem życia posileni
018 Szczęśliwy człowiek, który ufa
882 Witaj Święta i poczęta
210 Gdzie miłość wzajemna i dobroć
252 Wszystko Tobie oddać pragnę
298 Przygotuję Ci serce, o Chryste
645 Ja wiem, w Kogo ja wierzę
309 Cały świat niech śpiewa tę pieśń Terre entière chante ta joie
732 Twemu Sercu cześć składamy
337 Niech żyje Jezus
269 Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
213 Jam jest Pasterz dobry
292 Panie, pragnienia ludzkich serc
020 To Ty, o Panie, Chlebie nasz
704 Kiedyś, o Jezu, chodził
244 Ty, wszechmocny Panie
295 Pan wieczernik przygotował
654 Ojciec nam powierzył Słowo
281 O Panie, Ty nam dajesz
314 Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
206 Chwalcie Pana wszyscy
232 Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
205 Chrystus, Chrystus, to nadzieja
220 Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać wolę
334 Błogosław, Panie, nas
808 Matko niebieskiego Pana
760 Ciebie na wieki wychwalać będziemy
262 Chrystus Pan karmi nas
635 Bądźże pozdrowiona
235 Przyjdźcie do mnie wszyscy
6.8 Wielbij, duszo moja, Pana
6.7 Uwielbiaj, duszo moja Magnificat
333 Wszystko, co żyje, niech wielbi
308 Błogosławiony i jedyny Władco
759 Chwalcie łąki umajone
892 Zdrowaś, Maryja
812 Matko Pocieszenia
786 Królowej Anielskiej śpiewajmy
335 Boże, coś Polskę
336 My chcemy Boga Nous voulons Dieu, Vierge Marie
761 Cześć Maryi, cześć i chwała
768 Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
485 Zmiłuj się, Boże
54.3 Przepuść, Panie, przepuść Parce Domine
324 Boże, zmiłuj się nad nami
227 Panie, umocnij wiarę naszą
255 Złącz, Panie, miłujących Cię Vous qui sur la terre habitez
297 Przed Twojego dziś ołtarza tronem
196 Błogosławieni ubodzy i cisi
843 Panie, w ofierze
186 Na stopniach Twego
313 Czego chcesz od nas, Panie
013 O Boże, dzięki Ci składamy
282 O Panie, Tyś moim Pasterzem
306 Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie
204 Być bliżej Ciebie chcę
217 Ludu kapłański
278 O dobry Jezu mój, tu pod postacią chleba
970 Szczęśliwi ludzie szukający Boga
228 Pan, mój Wódz i Pasterz mój
273 Jezusowi cześć i chwała
851 Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo Modlitwa św. Bernarda
850 Pomnij Mario, Matko miła Modlitwa św. Bernarda
968 Błogosławione serca, które płoną
224 Ojcze z niebios
194 Bądź pozdrowiony, Jezu
181 Z rąk kapłańskich Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
289 Oto święte Ciało Pana
270 Jezu drogi, Tyś miłością
261 Bóg jest miłością
705 Kochajmy Pana
777 Gwiazdo zaranna
751 Błogosławiona jesteś, Maryjo
762 Daj mi Jezusa
803 Matko, Królowo, wspierać chciej w niedoli
891 Z dawna Polski Tyś Królową
229 Pod Twą obronę
181 Boże, lud Twój
245 Uczcie się ode Mnie, że łagodny jestem
259 Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa
659 Pan zstąpił z nieba
557 Najwyższemu Panu chwała (DN)
004 Jezu, zostań w nas
470 Do Ciebie, Panie
248 Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże
290 Panie, dobry jak chleb
021 Tyś w wieczerniku
317 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
872 Weź w swą opiekę
241 Twych, Panie, łask świat tyle ma
211 Głoś imię Pana Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
619 Jezu, Królu najwdzięczniejszy Jesu, Rex admirabilis
755 Bogurodzica
893 Ze wzgórz Częstochowy
780 Jasnogórska można Pani
776 Gwiazdo śliczna, wspaniała
787 Królowo ziem polskich
874 Witaj, Jutrzenko
779 Jak szczęśliwa Polska cała
830 O Maryjo, moja radość
357 O miasto święte, Jeruzalem Ze śpiewu: Oto Pan Bóg przyjdzie
83.9 Jerozolimo, chwal Pana
796 Maryjo, Królowo Polski
767 Do Twej dążym kaplicy Geleite durch die Welle
838 O Matko miłościwa
971 Chryste, wszechświata Stwórco
185 Wezwałeś mnie do życia, Panie Z pieśni: Gdzie szukać nam opieki
219 Miłosierdziem Twoim, Panie
617 Cóż Ci, Jezu, damy
781 Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
614 Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
275 Kiedy razem się schodzimy
283 O święta Uczto, tu swoim Ciałem
284 O święta Uczto, tu swoim Ciałem
285 O święta Uczto, Uczto wspólnoty
296 Pomiędzy lud swój idzie sam
195 Będę Cię wielbił, mój Panie
920 Zwiastun wschodzącego Słońca
198 Błogosławieni ubodzy w duchu (...) Alleluja
198 Błogosławieni ubodzy w duchu (...) Alleluja
253 Za rękę weź mnie, Panie
003 Chwała Tobie, Jezu Chryste
181 Witaj, Chrystusowe Ciało Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
323 Niechaj będzie uwielbiony Bóg nasz, Pan nad Pany
919 Już w łonie matki
302 Tobie ja żyję, Tobie umieram
242 Ty, Boże, wszystko wiesz
009 Lud Twój, Panie
698 Dobry Jezu, racz wysłuchać
329 Pan nie opuszcza nigdy
713 Nie opuszczaj nas, (...) Jezu
263 Ciebie całą duszą pragnę
637 Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
332 Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
315 Dzięki, o Panie
2.5 Boże, mój Boże, szukam Ciebie Psalm 63
764 Do Ciebie, Matko, szafarko łask
976 Boże, z Twoich rąk żyjemy
240 Stwórca chleba, Stwórca wina
977 O Boże, dary Ci niesiemy
311 Ciebie, Boga, wysławiamy Te Deum laudamus
312 Ciebie, Boże, chwalimy
942 O, jak są wielkie dary Twoje
969 Dziś radośnie wysławiamy
237 Serce me do Ciebie wznoszę
714 Nieskończona, najśliczniejsza
700 Jezu, miłości Twej
258 Błogosławieni, którzy zostali wezwani
271 Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
693 Zbliżam się w pokorze Adoro te devote
655 O milcząca Hostio biała
191 Z pokorą upadamy w proch przed Tobą, Boże
665 Pójdź do Jezusa
200 Boże mocny, Boże cudów
186.6 Padajcie ludy, uniżcie sie trony Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
183 Co nam nakazuje nasza wiara
212 Idźcie na cały świat
183 Ten, co był na krzyżu zawieszony Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
331 Radośnie Panu hymn śpiewajmy
634 Bądź pochwalon na wieki
6.10 Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie Laudate Dominum
717 O niewysłowione szczęście
683 Upadnij na kolana
721 Pobłogosław, Jezu drogi
707 Najświętsze Serce Boże
294 Pan uczynił wielkie rzeczy
778 Idźmy, tulmy się, jak dziatki
221 Niech Cię chwali, Boże, owoc naszej pracy
260 Boże mój, spragniony jestem Ciebie
599 Radosna Światłości, Wieczny odblasku Ojca
267 Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie Hymn brewiarzowy
689 Witam Cię, witam
002 Chwała, moc i dziękczynienie
325 Niech cały świat z radością sławi Boga
157 Panie Jezu Chryste, Światło niegasnące
832 O Maryjo, przyjm w ofierze
793 Maryjo, ja Twe dziecię
822 Od Jutrzenki Ty jesteś piękniejsza
844 Pełna świętości i pobożności O sanctissima
896 Z wyroków nieba Maryja się rodzi
758 Całaś piękna jest, Maryjo
358 Oto Panna pocznie i porodzi Syna
856 Salve Regina, Mater misericordiae
813 Matko Pomocy Nieustajacej
299 Przykazanie nowe daję wam
300 Przykazanie nowe daję wam
70.1 A myśmy się chlubić powinni
503 Krzyżu święty, nade wszystko Crux fidelis
532 W krzyżu cierpienie
500 Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
515 Panie, Ty widzisz
73.2 Wielbimy Krzyż Twój, Panie
636 By wywyższyć swe stworzenia
505 Ludu, mój ludu Popule meus
499 Króla wznoszą się znamiona Vexilla Regis
6.14 Alleluja, zbawienie, chwała i moc
7.8 Alleluja, zbawienie, chwała i moc
527 Stanę pod krzyżem
491 Dobranoc, Głowo święta
541 Stała Matka Boleściwa Stabat Mater dolorosa
274 Jezu, w Hostii utajony
181 Najwyższemu Panu chwała Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
805 Matko Najświętsza
944 Nowa Jutrzenko Kościoła świętego
945 O Stanisławie, kwiecie wybrany
947 Witaj, Kostko Stanisławie
943 Aniele ziemski bez winy
690 W majestacie na niebieskim tronie
264 Dałeś nam Chleb z nieba
664 Pójdźcie błogosławić Pana
287 Oto Chleb Aniołów
6.11 Chwalcie, o dziatki Laudate pueri
620 Króluj nam, Chryste
946 Ozdobo młodzi, święty Stanisławie
301 Skosztujcie i zobaczcie
6.5 Szczęśliwy i nie zna kaźni Beatus vir
756 Brzmi cichej godziny
464 Bliskie jest Królestwo Boże
955 Witaj, ojcze ukochany, co serafów zdobisz chór
587 Duchu Najświętszy
692 W Sakramencie utajony
246 Wierzymy w Ciebie, Chryste
318 Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu
743 Anielskie Twe wejrzenie
948 Książe niebieski, święty Michale Do św. Michała Archanioła (29 września)
648 Kłaniam się Tobie
647 Jezusa ukrytego
951 Aniele, Stróżu duszy Do św. Anioła Stróża
950 Aniele, Duchu wspaniały
680 U drzwi Twoich stoję, Panie
199 Boże, kocham Cię
199 Boże, kocham Cię
7.1 Nim czas się począł Hymn brewiarzowy
888 Zawitaj, Królowo Różańca świętego
889 Zawitaj, Matko Różańca świętego
87.1 Zebrani przed Twoim ołtarzem
890 Z dalekiej Fatimy
765 Do Królowej Różańcowej
877 Witaj, Królowo, Matko miłosierdza Salve Regina
208 Do Ciebie wznoszę serce me
467 Boże litościwy, zmiłuj się nade mną
586 Duch Pański napełnił okrąg ziemi
695 Zróbcie Mu miejsce
956 Cieszcie się dzisiaj Exultent hodie
186.4 U stóp świętych ołtarzów Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
193 Alleluja - chwalcie Pana
671 Sławcie usta Ciało Pana Pange lingua
672 Sław, języku, tajemnicę Pange lingua gloriosi
865 Święta Panno, Tyś nad wszystkie
183 Przyjmij od nas, Panie, te ofiary Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
472 Nawróć się, ludu, w pokorze
214 Jezu, ma radości
41.17 Miłuję Pana, albowiem usłyszał
83.8 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Kantyk św. Pawła
604 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
007 Kościół to nie tylko dom
207 Com przyrzekł Bogu
628 Chwała Ci, Kościele święty
266 Gdzież jest Jezus, ma pociecha
644 Idzie, idzie Bóg prawdziwy
959 Racz być, Chryste, przebłagany Placare
650 Niebo, ziemia, świat i morze
563 Otrzyjcie już łzy, płaczący
581 Zwycięzca śmierci
999 Racz wiekuiste dać odpoczywanie
2.12 Pieśń Zachariasza
993 Królu mocy niezmierzonej
41.12 Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały
559 Nie zna śmierci Pan żywota
41.14 Ja jestem zmartwychwstanie i życie
6.15 Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
991 Jam gościem na tym świecie Ich bin ein Gast auf Erden
988 Dobry Jezu, a nasz Panie
41.5 Wieczny odpoczynek
996 Panie, daj zmarłym wieczne spoczywanie
1004 W gniewu dzień Dies irae
484 Z głębi mojego serca głos wydany De profundis
983 Ach, Ojcze pełen litości
265 Duszo Chrystusowa Anima Christi
1001 Światłość wiekuista niechaj im świeci
234 Przez chrztu świętego wielki dar
463 Bądź mi litościw, Boże nieskończony Miserere mei Deus
878 Witaj, Królowo nieba Salve Regina
579 Zmartwychpowstał Pan prawdziwie
293 Pan Jezus już się zbliża
304 Usłysz, Jezu, prośby moje
801 Maryjo, przyjmij dzięki
616 Ciebie, Chryste, wyznajemy
622 Na Twojej, Chryste, świętej skroni
623 O Chryste Królu, Władco świata
618 Idziesz przez wieki
615 Chrystusowi cześć i chwała
624 Pierworodny spośród stworzeń
6.3 Rzekł Pan do Pana mego Dixit Dominus
621 Królu mej duszy, drogi mój Panie
328 Pan jest wielkim Bogiem
625 Z Tobą, Jezu, chcemy żyć
473 O Boże mój, o Zbawicielu mój
736 Z tej biednej ziemi
363 Przyjdź do nas, przyjdź
362 Przybądź, Panie, bo czekamy
359 Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia
342 Boże wieczny, Boże żywy
365 Raduj się, ziemio
345 Głos wdzięczny z nieba wychodzi
357 Oto Pan Bóg przyjdzie Ecce Dominus veniet
356 Oto Pan Bóg przyjdzie Ecce Dominus veniet
352 Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
347 Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
371 Stwórco gwiaździstych przestworzy Hymn brewiarzowy
809 Matko Odkupiciela Alma Redemptoris Mater
368 Spuśćcie nam na ziemskie niwy
369 Spuśćcie nam na ziemskie niwy
367 Słychać głos strażnika w dali
360 Pan jest blisko, już przychodzi
375 W tym świętym czasie oczekiwania Hymn brewiarzowy
341 Archanioł Boży, Gabryjel
344 Czekam na Ciebie, Jezu mój mały
346 Grzechem Adama ludzie uwikłani
83.2 Gwiazdo morza głębokiego Ave maris stella
350 Mądrości, która z Bożych ust wypływasz O Sapientia
353 Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry Rorate caeli
361 Po upadku człowieka grzesznego
373 Urząd zbawienia ludzkiego
83.1 Witaj, Gwiazdo morska Ave maris stella
376 Zdrowaś bądź, Maryja Ave o Maria
366 Rorate caeli
343 Chrystus Król do nas przychodzi
349 Marana tha! Przyjdź, Jezu Panie
348 Marana tha! Przybądź, Panie Jezu
351 Na przyjście Chrystusa Króla
354 Niech się radują niebiosa i ziemia
355 O Gospodze uwielbiona O gloriosa Domina
372 Tobie nad pomysł
340.2 Podnieście w górę bramy, szczyty wasze
340.1 Spuśćcie rosę niebiosa z góry
370 Stworzycielu gwiazd świecących Creator alme siderum
372 Tobie wznawiamy Panno
823 O, której berła
814 Matko potężna
824 O Maryjo, bez grzechu poczęta
841 O Serce Maryi, niepokalane
827 O Maryjo, Kwiecie biały
374 W czasie smutnym, adwentowym
985 Boże, Sędzio sprawiedliwy
992 Jezu, w Ogrojcu mdlejący
486 Zmiłuj się, Stwórco
41.9 Dziś moją duszę
859 Serdeczna Matko
441 Wśród nocnej ciszy
387 Bóg się rodzi, moc truchleje
447 Z nieba wysokiego
401 Gdy się Chrystus rodzi
423 Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli
427 Przybieżeli do Betlejem
383 Anioł pasterzom mówił Angelus pastoribus
378 Ach, witajże, pożądana
422 Pan z nieba i z łona
417 Niepojęte dary dla nas daje
434 Tryumfy Króla niebieskiego
430 Przystąpmy do szopy
392 Cicha noc, święta noc
391 Cicha noc, święta noc
426 Pójdźmy wszyscy do stajenki
442 W żłobie leży
443 W żłobie leży
403 Gloria, gloria zawołajmy
399 Dzisiaj w Betlejem
388 Bóg się z Panny narodził
436 Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
446 Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
380 Adeste fideles
411 Mizerna, cicha, stajenka licha
406 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
415 Nie było miejsca dla Ciebie
420 O gwiazdo betlejemska
395 Do Betlejemu pełni radości
412 Narodził się Jezus Chrystus
384 A wczora z wieczora
410 Lulajże, Jezuniu
404 Hej, w dzień narodzenia
394 Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
448 Rodzino święta, opieki Twej trzeba
402 Gdy śliczna Panna
397 Dzieciątko się narodziło Puer natus in Betlehem
454 Nowy rok bieży
591 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź Veni Creator Spiritus
598 Veni Creator Spiritus
431 Rozkwitnęła się lilija
377 Ach, ubogi żłobie
381 Anieli w niebie śpiewają
386 Boże Dziecię, witaj nam
818 Niech nam błogosławi
396 Do szopy, hej pasterze
407 Jezus malusieńki
457 Mędrcy świata, monarchowie
456 Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
455 Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
389 Bracia, patrzcie jeno
458 O mili Królowie
416 Niechaj będzie głośno wszędzie
414 Narodził się nam Zbawiciel Quem pastores laudavere
432 Słyszę z nieba muzykę
440 Wiwat dzisiaj Boskiej Istności
226 O Przedwieczny nasz Panie i Boże
191 Chwała Tobie i dzięki, Panie wszechstworzenia
288 Oto jest Baranek Boży
653 Niech będzie Bóg uwielbiony
154 Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
323 Niechaj będzie uwielbiony
233 Pójdźmy, pokłońmy się Panu
600 Światło na oświecenie pogan
303 Tobie ja żyję, z Ciebie Krynicy
679 Twoja cześć, chwała
330 Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
183 Kończy się ofiara ta bezkrwawa Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
183 Kończy się ofiara ta bezkrwawa Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
193 Alleluja, alleluja! Chwalcie Pana
742 Anielską pieśń dzwon grał
703 Każda żyjąca dusza
181 Niegodniśmy i duchowo Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
181 Już ofiara dokonana Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
459 O człowiecze, wspomnij sobie
479 Wejrzyj na nas, przebacz nam grzechy
462 Attende Domine
460 Posypmy głowy popiołem
477 Przed oczy Twoje, Panie Ante oculos Tuos, Domine
339 Święty Boże, Święty Mocny Άγιος ο Θεός (Agios o Theos)
480 Wstanę i pójdę do mojego Ojca
482 Wydawajcie owoce godne nawrócenia
67.5 Któryś za nas cierpiał rany
471 Jezu miłosierny
662 Pokarmie Aniołów
89 Litania do Wszystkich Świętych
466 Boże, coś przyrzekł
536 Zmiłuj się, Panie
513 O Krwi najdroższa
476 Parce Domine
465 Błogosławiony, komu odpuszczone są winy
899 Witaj, jasny Królewiczu Do św. Kazimierza Jagiellończyka
898 Książe niezłomny, święty Kazimierzu Hymn brewiarzowy
763 Dnia każdego Boga mego Omni die dic Mariae
496 Jezu Chryste, Panie miły
468 Boże, Ojcze wszechmogący
469 Dałeś nam przykład, o Jezu
502 Krzyżu mój, Krzyżu
487 Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
481 Wstań, który śpisz
510 Ogrodzie oliwny
531 Wisi na krzyżu
257 Z Twojego boku, Chryste, wypłynął zdrój wody żywej
524 Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
64.3 Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
906 Ty, coś najdroższe na tym świecie
900 Duszo moja, niech pieśń twoja Do św. Józefa
903 O Józefie ukochany Do św. Józefa
904 Szczęśliwy, kto sobie Patrona Do św. Józefa
901 Józefie, święty Patronie
461.1 Panie, co mieszkasz na wysokim niebie
497 Jużem dość pracował
734 Witaj, Krynico dobra wszelakiego
537 A pod krzyżem Matka stała Stabat Mater dolorosa
516 Pan Jezus grzechy nasze
534 Zawitaj, Ukrzyżowany
488 Ach, mój Jezu, ukochany
492 Gdy ja sobie to rozważam
493 Gdy widzę Ciebie krwią oblanego
494 Jak Cię witał niegdyś lud
495 Jedyny Dawco zbawienia
498 Kłaniamy się Tobie, Chryste
504 Lament serdeczny w mym sercu
506 Najdroższy Jezu, w czymże Twoja wina Herzliebster Jesu
507 O duszo wszelka nabożna
490 O Głowo, uwieńczona O Haupt voll Blut und Wunden
509 Ofiara krzyża spełniona
511 Ojcze, Boże wszechmogący
514 Panie, nogi Twe całuję
517 Płaczcie, anieli
518 Płacz, płacz kto żyw
521 Pozwól mi Twe męki śpiewać
520 Płaczże dzisiaj, duszo wszelka
525 Rozpłyńcie się, me źrenice
526 Sław, języku, bój chwalebny
528 Śliczny Jezu, miły Panie
530 Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał
529 Ty, coś Synem Bożym jest
544 Witaj, Matko uwielbiona
535 Zbliżam się k'Tobie
538 Bolejąca Matka stała Stabat Mater dolorosa
539 Już Cię żegnam, najmilszy Synu
489 Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił Kantyk św. Piotra
69.3 Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy
69.1 Hosanna Synowi Dawidowemu
523 Przystąpcie bliżej, grzesznicy
540 Kto jest sługą Matki Świętej
716 O Krwi i Wodo
512 O Jezu mój, o Zbawco mój
632 Adoro te devote
6.12 Kiedy z Egiptu Izrael wychodził Ps 114 (113 A)
7.6 Kiedy z Egiptu Izrael wychodził Ps 114 (113 A)
6.13 Nie nam, o Panie, nie nam Ps 115 (113 B)
667 Przed tak wielkim Sakramentem Tantum ergo Sacramentum
699 Jezu, gdy patrzę
74.2 Odszedł Pasterz od nas
74.3 O grobie chwalebny
74.1 Już Chrystus życie zakończył
176 O Chryste, nasz Panie
549 Alleluja! Żyw już jest
546 Alleluja! Jezus żyje
547 Alleluja! Jezus żyje, On, co za nas życie dał
577 Złóżcie troski, żałujący Pone luctum
576 Wysławiajmy Chrysta Pana Collaudemus
575 Wstał Pan Chrystus Surrexit Christus hodie
570 Wesel się, Królowo miła Regina caeli laetare
568 Regina caeli laetare
551 Chrystus zmartwychwstał jest
550 Chrystus Pan zmartwychwstał
545 Alleluja! Biją dzwony
574 Wesoły nam dzień dziś nastał
548 Alleluja... o dniu radosny O Filii et Filiae
560 Ofiarujmy chwałę w wierze Victimae paschali laudes
553 Dziś Chrystus, Król
558 Na świętej uczcie Baranka
566 Raduj się, nieba Królowo
564 Pan zmartwychwstał i jest z nami
565 Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
569 Szukajcie tego, co w górze
907 Sławny w męczenników gronie
909 Wojciechu, Patronie polskiego narodu Do św. Wojciecha
973 Święty Wojciechu, patronie nasz
849 Po górach, dolinach
589 Duchu święty, przyjdź prosimy
594 Przybądź, Duchu Stworzycielu
582 Chrystus Pan w niebo wstępuje Ascendit Christus
583 Otoczon gronem świętych Aniołów
565 Przez Twoje święte Wniebowstąpienie
552 Ciesz się, Królowo Anielska Regina caeli
597 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
590 Ojcze, Stwórco wszechświata
595 Przybądź, Duchu Święty Veni Sancte Spiritus
596 Przybądź, Stwórco, Duchu Boży Veni Creator
57.2 Boski nasz Pocieszycielu
593 Pamiątkę dnia świątecznego
860 Sławna Matko Zbawiciela Alma Redemptoris Mater
753 Boga Rodzico, przeczysta Panno
737 Kapłanem Jezus Chrystus jest
606 Nierozdzielna Trójco święta
6.1 Już słońce (w)schodzi Iam sol recedit igneus
605 Jeden w naturze
152 Kiedy ranne wstają zorze Pieśń poranna
159 Wszystkie nasze dzienne sprawy Pieśń wieczorna
697 Błogi czas nam teraz świeci
670 Rzućmy się wszyscy społem
640 Chwała i dziękczynienie
660 Pobłogosław lud Twój, Panie
274 Wielbię Ciebie w każdym momencie
687 Witaj, Boże utajony
710 Nazareński, śliczny kwiecie
243 Tylko Bóg mi dopomoże
723 Pójdźmy wszyscy oddać cześć
696 Bądź pozdrowione, Serce mego Pana
709 Najświętsze Serce Jezusa mego
730 Serce Zbawiciela
729 Serce Twe, Jezu
725 Serce Jezusa, ciche, pokorne
735 Witaj nam, witaj Zbawco
702 Jezu, Serca Twego wdzięki
238 Składamy Ci, Ojcze
191 Cud wielki się przed nami Z pieśni mszalnej: Z pokorą upadamy
178 Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
921 Duchem Świętym kierowany
291 Panie i Boże, grzeszników chroń
187 Na Twe słowo się zbliżamy
83.4 Ucieszyła mnie wieść pożądana Laetatus sum
379 A czemuż mój Jezus tak ubogo leży
385 Betlejem święte
400 Dzień to jest dziś wesela Dies est laetitiae
409 Któż o tej dobie płacze we żłobie
60.1 O Jezu, nasz Zbawicielu Jesu Redemptor omnium
435 W dzień Bożego Narodzenia radość
437 Witaj, Jezu ukochany
438 Witajmy Jezusa nam narodzonego
445 Zjawiło się nam dziś coś nowego
393 Cieszmy się i pod niebiosy
398 Dziecina mała, Bóg Stwórca nieba
408 Judzką krainę noc okryła
413 Narodził się Jezus w stajni ubogi
428 Przylecieli aniołkowie
433 Śliczna Panienka Jezusa zrodziła, Monarchę świata
69.2 Dzieci hebrajskie
69.4 Hołd Tobie... Ty jesteś Królem
73.1 Oto drzewo Krzyża
79.7 Zmartwychwstał z grobu Pan
85.7 Matko Boska, za nami wstawiaj się
151 Gdy mnie ranna zorza budzi
179 Pokropisz hizopem, Panie
180 Pokropisz hizopem, Panie
186.2 Tobie cześć, Tobie chwała Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
191 Przyjm, Boże nasz łaskawy Z pieśni mszalnej: Z pokorą upadamy
2.12 Błogosławiony Pan Bóg Izraela Kantyk Zachariasza
222 Niosę w darze Tobie, Chryste
2.1 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
6.4 Całym Cię sercem chwalić będę, Panie Confitebor tibi Domine
83.6 Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje Nisi Dominus
84.1 Zacznijcie, wargi nasze
87.2 Słuchaj głosu Gabriela
87.3 W smutnym ogrodzie Oliwnym
87.4 Niech rozbrzmiewa Bożej chwały pieśń
67.2 Żal duszę ściska
67.3 Jezu, na zabicie okrutne
67.4 Ach, ja Matka tak żałosna
54.1 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
85.1 Litania do Najświętszej Maryi Panny Litania Loretańska
85.2 Pod Twoją obronę Sub Tuum Praesidium
41.2 Bóg miłosierny daje odkupienie
41.5 Wieczny odpoczynek [psalm]
41.10 Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw
41.13 Niech aniołowie zawiodą cię do raju
41.16 W krainie życia będę widział Boga
41.20 Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza
280 O Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać
319 Jak przedziwne imię Pana
201 Boże, obdarz Kościół Twój
1.7 Królowo nieba
424 Pasterze mili, coście widzieli
155 Gdy wieczorne zejdą zorze
7.11 Wielbi dusza moja Pana Magnificat
153 Od rana wzywam Cię, Boże
156 Jeszcze raz pozdrowić muszę
181 Wierzę w Ciebie, Boże żywy Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
2.2 Witaj, dniu pierwszy
2.3 Oto już bledną mroczne cienie nocy
2.4 O świcie szukam Ciebie, Boże
2.6 Trzej młodzieńcy w piecu ognistym
2.7 Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie [Nieszpory]
2.8 Niech dzieci Kościoła radują się swoim Królem
149 Śpiewajcie Panu pieśń nową [Nieszpory] Ps 149
2.10 Chryste, Synu Boga żywego
2.11 Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą
2.13 Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem
6.2 Stwórco światłości najlepszy
6.6 Niech imię Pańskie będzie błogosławione
6.9 Przyjdź królestwo Twoje, Panie
7.2 Błogosławiony jesteś, Boże Hymn brewiarzowy
7.3 Pan rozciągnie moc swego berła ze Syjonu
7.5 Przed obliczem Pana zadrżała ziemia
7.7 Zakrólował Pan, Bóg nasz wszechmogący
7.9 Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu niebios
7.10 Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny
7.12 Niech przyjdzie Panie, Twoje królestwo
14.5 Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni
14.6 Chwała niech będzie Tobie Hymn brewiarzowy
14.7 Przez Twoją Krewo, o Chryste
23.11 Pan z wami
23.11 Oto wielka tajemnica wiary
23.14 Wielka jest tajemnica naszej wiary
23.15 Uwielbiajmy tajemnicę wiary
23.16 Tajemnica wiary
23.18 Ojcze nasz
23.19 Bo Twoje jest królestwo
25.4 Pater noster
37.5 Umiłowałeś swój Kościół
41.3 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie
41.6 Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskowości swojej
41.11 Przybądźcie, Święci Boży
41.18 Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem
60.2 Noc nadeszła pożądana
60.3 Dzień ten nam sam Pan Bóg sprawił
60.4 Śpiewajcie Panu z weselem
64.1 Zastanów się, o człowiecze
64.4 Jezu kochany, chcę dziś na nowo
79.8 Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Victimae Paschali Laudes
83.3 Bądź pozdrowiona, Maryjo
83.5 Oto ja służebnica Pańska
83.7 Błogosławiona jesteś między niewiastami
83.11 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna [Nieszpory]
83.12 Błogosławiona jesteś, Maryjo, która uwierzyła
83.13 Niech pełna łaski wstawia się za nami
85.5 Litania do Matki Boskiej Piekarskiej
85.8 Miłosierna Matko Boska
85.9 Królująca w niebie
96.1 Święta Jadwigo, spójrz na lud Do św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)
96.2 Gorącą wiarą życie twe znaczone
177 Widziałem wodę płynącą
181 Wznieśmy Panu hymn w niebiosy Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
181 Chryste, Zbawco nasz jedyny Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
181 Choć niegodni i duchowo Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
182 Boże, Stwórco nasz, Panie
182 Którą, jak każdy wierny Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
182 Chwała na wysokości Bogu wszechmocnemu Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
182 W trzech Osobach jednego Boga wyznawamy Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
182 Przyjmij, Panie, ofiarę świętą Twego Syna Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
182 Z Aniołami śpiewajmy Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
182 Wesel się, duszo wierna Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
182 Jezu, ja, grzesznik Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
182 Przed Tobą, w tej świętości skryty Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
182 Kończąc Ofiarę świętą Z pieśni mszalnej: Boże, Stwórco nasz, Panie
183 Już na wysokości Bogu chwała Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
183 Wierzymy, o Panie, coś objawił Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
183 Nikt już o tym wątpić ani może Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
183 Pozwólcie, o święci Aniołowie Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
183 Ten, co się na krzyżu ofiarował Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
183 Tego, gdy już kapłan sam pożywa Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje
184.1 Do Ciebie, odwieczny Panie
184.2 W niebiosach wieczna chwała Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
184.3 Wierzymy w Boga jedynego Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
184.4 Racz spojrzeć, dobry Panie Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
184.5 Tyś Święty, Święty, Święty Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
184.6 Oto Baranek Boży, dla nas umęczony Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
184.7 Nie jestem godzien, Panie Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
184.8 Racz przyjąć, Boże mój litościwy Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
185.1 Gdzie szukać nam opieki
185.2 Chwała, chwała w wysokości Bogu Z pieśni mszalnej: Gdzie szukać nam opieki
185.3 Gdy świat w ciemnościach cały był Z pieśni mszalnej: Gdzie szukać nam opieki
185.5 Święty, Święty, Święty, Święty jest sam Bóg Z pieśni mszalnej: Gdzie szukać nam opieki
185.6 Mój Zbawco, Mistrzu, Panie Z pieśni mszalnej: Gdzie szukać nam opieki
185.7 Gdy widzę ogrom tej opieki Z pieśni mszalnej: Gdzie szukać nam opieki
185.8 Panie, Ty przyjąłeś modły Z pieśni mszalnej: Gdzie szukać nam opieki
186.3 Wierzę w Boga jednego, Stwórcę nieba, ziemi [Na stopniach Twego] Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
186.5 Święty, Święty, Święty, Władca Zastępów Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
186.7 Oto Bóg z nieba usty kapłańskimi sprowadzon Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
186.8 Błogosław, Boże, Twojemu ludowi Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego
187 Chwałę, dzięki, cześć składamy Z pieśni mszalnej: Na Twe słowo się zbliżamy
187 Wierzę, że Twój Duch, o Boże Z pieśni mszalnej: Na Twe słowo się zbliżamy
187 W świętej utwierdzeni wierze Z pieśni mszalnej: Na Twe słowo się zbliżamy
187 Zaśpiewajmy: Święty, Święty Z pieśni mszalnej: Na Twe słowo się zbliżamy
187 Tyś Bogiem wielkiej litości Z pieśni mszalnej: Na Twe słowo się zbliżamy
187 Aniołowie Tobie, Boże, kłaniają się w niebie Z pieśni mszalnej: Na Twe słowo się zbliżamy
188 Nieogarniony całym światem, Boże
188 Chwała Ci, Boże, na wysokim niebie Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
188 W jednego wierzę Boga wszechmogącego Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
188 Ojcze Przedwieczny, przyjmij tu złożone Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
188 Bogu Zastępów, Panu nad panami Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
188 Ty, co pod chleba, wina postaciami Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
188 Oto Bóg niebios z nami jest na ziemi Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
188 Ach, pobłogosław, Boże dobrotliwy Z pieśni mszalnej: Nieogarniony całym światem, Boże
189 Przed Twym tronem upadamy
189 Chwała Bogu wszechmocnemu Z pieśni mszalnej: Przed Twym tronem upadamy
189 W trzech Osobach jedynego i Stworzyciela wszystkiego Z pieśni mszalnej: Przed Twym tronem upadamy
189 Tę ofiarę chleba, wina Z pieśni mszalnej: Przed Twym tronem upadamy
189 Przed tronem Twym Święci w niebie Z pieśni mszalnej: Przed Twym tronem upadamy
189 Tyś, o Jezu, swoje Ciało Z pieśni mszalnej: Przed Twym tronem upadamy
189 O Jezu, w tej tajemnicy Z pieśni mszalnej: Przed Twym tronem upadamy
189 Kończąc tę Ofiarę świętą Z pieśni mszalnej: Przed Twym tronem upadamy
190 Racz przyjąć uwielbienie
190 Niech chwała, niech Ci, Panie Z pieśni mszalnej: Racz przyjąć uwielbienie
190 Wierzymy, wyznajemy, że stworzył z niczego świat Bóg Z pieśni mszalnej: Racz przyjąć uwielbienie
190 Racz, Wszechmogący Panie Z pieśni mszalnej: Racz przyjąć uwielbienie
190 Wznieśmy serca do nieba Z pieśni mszalnej: Racz przyjąć uwielbienie
190 Rozpłyńcie się z wesele, dusze świątobliwe
190 Tu się Baranek Boży w tym Chlebie ukrywa Z pieśni mszalnej: Racz przyjąć uwielbienie
190 Przed Tobą w tej świętości Z pieśni mszalnej: Racz przyjąć uwielbienie
191 Wierzę w Boga jednego, Stwórcę nieba, ziemi [Z pokorą upadamy] Z pieśni mszalnej: Z pokorą upadamy
191 Zespolone w chóry głosy niechaj się podnoszą Z pieśni mszalnej: Z pokorą upadamy
191 O Baranku bez skazy, Ty, co gładzisz winy Z pieśni mszalnej: Z pokorą upadamy
191 Cześć dajem w tym sakramencie Z pieśni mszalnej: Z pokorą upadamy
191 Gdyśmy już wysłuchali Twej Ofiary, Boże Z pieśni mszalnej: Z pokorą upadamy
192 Alleluja... Cały świat niech się w Panu weseli
197 Błogosławieni ubodzy w duchu
209 Gdy pośród życia burzy
218 Miałem ci ja w sercu
223 Ojcze, modlim się do Ciebie
225 O Panie, ześlij swego Ducha
231 Potężny Boże na ziemi i niebie
1.6a Anioł Pański Angelus Domini
1.6b Anioł Pański Angelus Domini
1.6c Anioł Pański Angelus Domini
247 Wnijdę do Twego ołtarza, Boże
249 Wszystka moja nadzieja u Boga mojego
250 Wszystko dobrze, co Bóg czyni Was Gott tut, das ist wohlgetan
251 Wszystko Tobie dziś oddaję
254 Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa
256 Z radością śpiewajcie Panu wszystkie ziemie
276 Kocham Cię, Jezu, ach, tu na ziemi
277 Niech ziemia i niebo wysławia Cię, Panie
279 O Jezu słodki, dobry mój Panie
286 O święta Uczto, w której pożywamy Ciało Chrystusa
305 Zawitaj Ciało i Krwi Jezusa
307 Błogosław, duszo moja, Pana
316 Dzięki, Tobie, Boże, w tej chwili składamy
322 Nakarmiłeś lud Twój, o Panie
340.3 Alleluja... Zdrowaś Maryjo
340.4 Zdrowaś Maryjo [Msza roratnia]
340.5 Oto Panna pocznie i porodzi Syna [Msza roratnia]
364 Radujcie się! Raz jeszcze powiem
382 Anioł Pański, otoczony światłością dokoła
390 Chryste, zbawienie ludzkości Hymn brewiarzowy
405 Jezu, miłe Dzieciątko
418 Noc ciemna i zimna rozlała się w krąg
419 Od bram dalekich wschodu słońca Hymn brewiarzowy
421 O Józefie, coś szukał gospody
425 Powiedzcie, pasterze mili
429 Przy onej górze świecą się zorze
439 Witajże, Dzieciątko, z Panny narodzone
444 W żłóbku na sianie
327 Panie mój, cóż Ci oddać mogę
738 Kapłanów swoich dał nam Bóg