Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 2.13