Wierzymy, wyznajemy, że stworzył z niczego świat Bóg

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 190