Święty, Święty, Święty, Święty jest sam Bóg

Śpiewnik Numer
Droga do Nieba 185.5